TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Programın amacı, etkileşimde olduğu diğer tüm bilim ve sanat dalları ile birlikte gastronomiyi akademik bakış açısıyla inceleyebilecek ve gastronomi üzerine araştırma ve geliştirme yapabilecek, ürün ve hizmet metod ve modlellerini ölçebilecek ve yorumlayabilecek, eğitim verebilecek, projeler üretebilecek ve makaleler yazabilecek donanımda uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

 

Programın Hedefi

Programın hedefi, son derece zengin bir gastronomi varlığına ve potansiyeline sahip olan ülkemizdeki gelişime açık gastronomi kültürünü akademik anlamda zenginleştirebilecek, kalifiye hale getirebilecek, bilinilirliğini arttırabilecek bilim adamlarının istikrarlı şekilde Türk gastronomi dünyasına katılımlarını sağlamaktır.