TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
GIDALAR VE FONKSIYONLARI 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 71 131,48
TÜRK MUTFAĞI VE GELİŞİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIDA GÜVENLİĞİ VE POLİTİKALARI 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 72 133,33
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE UYGULAMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEREL MUTFAKLAR VE GASTRONOMİ KİMLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTRONOMİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE YENİ UYGULAMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTRONOMİDE TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENÜ TASARIMI VE MALİYET ANALİZLERİ 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 61 112,96
TOPLAM 12 13 11 14 13 14 12 14 14 11 12 13 13 11 13 14 204 377,78