TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Turizm Rehberliği Bölümü, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan bölüm, dört yıllık lisans planı çerçevesinde uzman ve profesyonel akademik kadrosu ve Turizm Rehberliği, Tarih, Arkeoloji, Ekonomi, İnsan Kaynakları, Otel İşletmeciliği, Avrupa Birliği ve Turizm gibi zengin ders içerikleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan her bir öğrencisine Turizm ve Turist kavramları, Uluslararası Turizm ve Türkiye Turizmi, Turizm Hukuku, Otel İşletmeciliği, Arkeolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Bilimi gibi alanlarda bilgi ve becerileri kazandırma aynı zamanda turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Turizm Rehberliği Bölümü, gerek akademik kadrosu, gerek uluslararası eğitim düzeyindeki ders içerikleri, gerek uygulamalı gezileri ile öğrencilerine çeşitli olanaklar tanımaktadır. Tanınan bu olanaklarla teoriden uzaklaşıp, mesleğin gerektirdiği uygulama yeteneğine sahip olan öğrenciler,  Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kişiler olarak mezun olurlar. Programın öncelikli hedefi ise iyi derecede yabancı dil bilen, kültürel seviyesi yüksek, ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yüksek bilgi, birikime sahip, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, yenilikçi, sorun çözme ve organizasyon yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel ve sosyal değerlere sahip, liderlik yeteneği olan yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götürecek, bilgi verecek turist rehberlerinin ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve turizm endüstrisine kazandırılması hedeflenmektedir.