TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Turizm Rehberliği Bölümü’nden “Turist Rehberi” olarak mezun olan öğrenciler, kamu, özel ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olurlar. Çalıştıkları kurumlarda bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru , turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilirler. Akademik kariyer düşünen ve başarılı olan öğrenciler diledikleri takdirde akademik kariyer imkânına da sahip olurlar. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezunlar, ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatına sahip olurlar.

 

Çalışma Olanakları

1. Bağımsız turist rehberi 2.Seyahat acentasına bağlı turist rehberi 3. Seyahat acentası yöneticisi 4. Seyahat acentası enformasyon memuru 5. Turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici 6. Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. 7. Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı

Yatay Geçiş

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.