TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Turizm Rehberliği Bölümü, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan bölüm, dört yıllık lisans planı çerçevesinde uzman ve profesyonel akademik kadrosu ve Turizm Rehberliği, Tarih, Arkeoloji, Ekonomi, İnsan Kaynakları, Otel İşletmeciliği, Avrupa Birliği ve Turizm gibi zengin ders içerikleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan her bir öğrencisine Turizm ve Turist kavramları, Uluslararası Turizm ve Türkiye Turizmi, Turizm Hukuku, Otel İşletmeciliği, Arkeolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Bilimi gibi alanlarda bilgi ve becerileri kazandırma aynı zamanda turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Turizm Rehberliği Bölümü’nden “Turist Rehberi” olarak mezun olan öğrenciler, kamu, özel ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olurlar. Çalıştıkları kurumlarda bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru , turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilirler. Akademik kariyer düşünen ve başarılı olan öğrenciler diledikleri takdirde akademik kariyer imkânına da sahip olurlar. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezunlar, ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatına sahip olurlar.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.