TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan her bir öğrencisine  turizm, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, din, mitoloji, turizm coğrafyası,  rehberlik meslek bilgisi, turizm mevzuatı gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi ve donanım  sağlayarak turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli profesyonel turist  rehberleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

 Programın öncelikli hedefi  iyi derecede yabancı dil bilen, kültürel seviyesi yüksek, ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yüksek bilgi, birikime sahip, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, yenilikçi, sorun çözme ve organizasyon yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel ve sosyal değerlere sahip, liderlik yeteneği olan yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götürecek, bilgi verecek turist rehberlerinin ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve turizm endüstrisine kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Turizm rehberliği bölümünden mezun olan  öğrenciler Türkiye SeyahatAcenteleri Birliğine (TURSAB) üye olan A, B ve C grubu seyahatacentecilerinde, tur operatörlerinde yerel ve yurtdışına yönelik turlarda rehber  olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum vekuruluşlarda çalışılabilir, akademik kariyer düşünen ve başarılı olan öğrencilerakademik kariyer imkânına da sahip olabilirler. Eğitim Bilimleri alanında yükseklisans yapan mezunlar, ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, seyahat acentası yöneticisi, seyahat acentası enformasyon memuru , turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.