TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, iletişim araçlarının oldukça çeşitlendiği günümüzde iletişim uygulamalarını bir bütün olarak planlayabilen, stratejik düşünebilen, güvenli iletişim bağları kurabilen ve yönetebilen iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, halkla ilişkiler uygulayıcısının kurum ve paydaşlar arasında kurulan etkileşim sürecinde denge görevi üstlenmesi gereğini ön plana çıkararak, öğrencilere hem paydaşlar hem de kurumlar açısından faydalı olacak bilgi, beceri ve etik ilkeler kazandırmaktadır. Kurumsal firmaların sayısının arttığı bu dönemde ayrıca bu bölüm, “kurumsal iletişime” odaklanarak iletişim alanında profesyoneller yetiştirmektedir.

Programın Hedefi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü, derslerde öğrendiği kuramsal bilgileri uygulamaya geçirebilen, iletişim hedefine uygun olarak iletişim stratejisinde yaratıcı düşünceler ve projeler üretebilen ve projelerini hayata geçirme becerisi kazanmış, yeni iletişim kanallarını takip eden ve oluşturduğu iletişim stratejisinde doğru şekilde kullanabilen, kendi iletişim dilini oluşturabilen yenilikçi profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bölüm, kurumsal iletişimi en iyi biçimde yönetebilme yetisini de öğrencilere kazandıracaktır.