TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, iletişim araçlarının oldukça çeşitlendiği günümüzde iletişim uygulamalarını bir bütün olarak planlayabilen, stratejik düşünebilen, güvenli iletişim bağları kurabilen ve yönetebilen iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler uygulayıcısının kurum ve paydaşlar arasında kurulan etkileşim sürecinde denge görevi üstlenmesi gereğini ön plana çıkararak, öğrencilere hem paydaşlar hem de kurumlar açısından faydalı olacak bilgi, beceri ve etik ilkeler kazandırmaktadır. Kurumsal firmaların sayısının arttığı bu dönemde ayrıca bu bölüm, “kurumsal iletişime” odaklanarak iletişim alanında profesyoneller yetiştirmektedir.

Programın Hedefi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, derslerde öğrendiği kuramsal bilgileri uygulamaya geçirebilen, iletişim hedefine uygun olarak iletişim stratejisinde yaratıcı düşünceler ve projeler üretebilen ve projelerini hayata geçirme becerisi kazanmış, yeni iletişim kanallarını takip eden ve oluşturduğu iletişim stratejisinde doğru şekilde kullanabilen, kendi iletişim dilini oluşturabilen yenilikçi profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Bölüm, kurumsal iletişimi en iyi biçimde yönetebilme yetisini de öğrencilere kazandıracaktır. 

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olarak iletişim uzmanı unvanını kazanan öğrenciler öncelikli olarak kurumsal firmaların kurumsal iletişim departmanlarında, halkla ilişkiler şirketlerinde ve reklam ajanlarında çalışmaktadır.  Ancak günümüzde kamu ve özel şirketlerin de hedef kitleleriyle iletişim kurmaları gerekmektedir.  Mezunlarımız, çeşitli sektörlerdeki kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında, medya kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında vs. iletişim uzmanı, pazarlama iletişimi uzmanı, reklamcı, yaratıcı yazar, iletişim danışmanı, iletişim profesyoneli olarak kariyer yapma imkanına sahiptir. Yüksek lisans programlarına devam eden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarımız akademik kariyer de yapabilmektedir.

Çalışma Alanları

Halkla ilişkiler ve tanıtım sektörünün her alanında iş olanağı bulunmaktadır. Eğitimler, akademi, toplum gündemi, iletişim sektörü ve iş dünyası gündemiyle örtüşen stratejik bir bütünlüğe sahip olarak tasarlanmıştır. Bölüm mezunları özel sektörde ve kamu sektöründe, bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, bölge müdürlüklerinde, yerel yönetimlerde, sivil toplum örgütlerinde, medyada; uluslararası kuruluşların halkla ilişkiler, tanıtım basınla ilişkiler ve medya planlamaları bölümlerinde çalışabilir. Ayrıca profesyonel halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında uzman olarak çalışabilir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İletişim Fakültelerinde bulunan “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Televizyon- Sinema”, “Gazetecilik”, “İletişim Bilimleri”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Yeni Medya” bölümlerine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarındaki “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo-Televizyon” ve “Reklamcılık” bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları,  ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedir.