TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, hızla değişen ve gelişen  teknolojilerin sağlanmasında büyük payı olan mühendislik dalları arasında yer almaktadır. Uygulama alanları çok geniş olan Elektrik -Elektronik Mühendisliği, birçok yeniliğin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Her an her yerde bilgiye ulaşılmasının ardındaki gizli güçlerden biri de Elektrik-Elektronik Mühendisliği'dir. Dünyadaki enerji sektörünün büyüklüğü ive bu sektörde kalifiye bilim insanlarının yetiştirilmesi konusunda olan açıklık her geçen gün kendini daha da hissettirmektedir. 

 

Programın Hedefi

Uluslararası eğitim standartlarına uygun yenilikçi ve öncü mühendisler yetiştirmek amacıyla yola çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, Elektrik-Elektronik alanında bilgi birikimini ve deneyimlerini toplum yararına kullanabilen mühendisler yetiştirilmektir. İstanbul Gelişim Üniversitesi, yenilikçi ve yaratıcı mühendislik programlarıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yarışabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi birikimini teknolojik ürünlere dönüştürebilen, ülkemize marka değeri yaratabilecek mühendislik eğitimini vermeyi hedeflemektedir.