TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün misyonu, alanında tanınmış uluslararası eğitim kurumlarıyla ortak projelerin yürütüldüğü, yenilikçi ve gelişmeye açık bir yaklaşımla, toplumun sorunlarına katkı sağlamayı amaçlayan, evrensel değerlere duyarlı mühendislerin yetişmesini sağlamaktır.

 

Programın Eğitim Hedefleri (PEO)

Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;

  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları sürekli gelişim içinde olma durumunu benimseyerek mevcut teknoloji ile  alanındaki gelişmeleri takip edebilir ve sorunlara yenilikçi bilimsel çözümler sunabilir.
  2. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları bilim ve mühendislik prensiplerini anlayarak ve bu prensipleri mühendislik sistemlerini tasarlamak için modern mühendislik araçlarını kullanırlar,
  3. Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilir, başarılı kariyer oluşturmak için kendine güven, iletişim becerilerine sahip olabilir ve mesleki bilgilerinin uygulanmasında etkili ve yönlendirici olarak yer alabilirler ve yönetebilirler.
  4. Etik, sosyal konular ve çevreye duyarlı olma bilincine sahip olabilirler.

Kariyer Olanakları

Eğitim planında teorik dersler kadar uygulamalı çalışmalara da önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, uluslararası akademik kuruluşlarca kabul görmüş özgün bir eğitim kurumu olarak yerini almıştır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, kamuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, diğer Bakanlıklar, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TRT gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında elektrik- elektronik mühendisi olarak görev alabilmektedirler.  Ayrıca mezunlarımız;  elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal ve bilgisayar gibi sektörlerdeki ulusal, uluslararası, özel sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler.

Ömür  boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, yenilikçi, girişimci ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi, her yıl verdiği mezunlarla başarısına başarı katmaktadır.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine yatay geçiş yapabilirler.