TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün misyonu, alanında tanınmış uluslararası eğitim kurumlarıyla ortak projelerin yürütüldüğü, yenilikçi ve gelişmeye açık bir yaklaşımla, toplumun sorunlarına katkı sağlamayı amaçlayan, evrensel değerlere duyarlı mühendislerin yetişmesini sağlamaktır.

 

Programın Eğitim Hedefleri (PEO)

Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;

1) Mezunlar, bilim özgürlüğü doğrultusunda eğitim ve gelişimlerine devam edeceklerdir.

 

2) Mezunlar, mühendislik lisans programlarında edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak kariyerlerine devam edeceklerdir.

 

3) Mezunlar, çok çeşitli işlerde, toplum faaliyetlerinde / hizmetlerinde veya hükümet veya kamu hizmetlerinde aktif katılımcılar olarak bilineceklerdir.

 

4) Mezunlar, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verecek, özgüvene sahip olacak, başarılı bir kariyer oluşturacak iletişim becerilerine sahip olacak ve mesleki bilgilerini yönetmede etkili ve öncü rol alabileceklerdir.

 

Programın Hedefi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün vizyonu, son teknolojik gelişmelerin ışığında evrensel bilimin ve çağdaş eğitim yolunda sürekli gelişim halinde olan, etik değerlere saygılı, bilim ve teknolojiye evrensel düzeyde katkılar sunarak toplum yararına bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde önder eğitim merkezi olmak.

 

Programın Öğrenci Çıktıları (SO)

Program mezunları aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar;

1. Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi   2. Halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi   3. Çeşitli izleyicilerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi   4. Mühendislik durumlarındaki etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilgiye dayalı kararlar verme becerisi   5. Üyelerinin birlikte liderlik sağladığı, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler belirlediği, görevleri planladığı ve hedefleri karşıladığı bir ekipte etkin bir şekilde çalışabilme becerisi   6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara varmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi   7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.

Kariyer Olanakları

Eğitim planında teorik dersler kadar uygulamalı çalışmalara da önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, uluslararası akademik kuruluşlarca kabul görmüş özgün bir eğitim kurumu olarak yerini almıştır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, kamuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, diğer Bakanlıklar, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TRT gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında elektrik- elektronik mühendisi olarak görev alabilmektedirler.  Ayrıca mezunlarımız;  elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal ve bilgisayar gibi sektörlerdeki ulusal, uluslararası, özel sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler.

Ömür  boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, yenilikçi, girişimci ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi, her yıl verdiği mezunlarla başarısına başarı katmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine yatay geçiş yapabilirler.