TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün misyonu, alanında tanınmış uluslararası eğitim kurumlarıyla ortak projelerin yürütüldüğü, yenilikçi ve gelişmeye açık bir yaklaşımla, toplumun sorunlarına katkı sağlamayı amaçlayan, evrensel değerlere duyarlı mühendislerin yetişmesini sağlamaktır.

 

Programın Eğitim Hedefleri (PEO)

Bu temel amaç çerçevesinde yetiştirilen mezunlarımız;

1) Mezunlar, bilim özgürlüğü doğrultusunda eğitim ve gelişimlerine devam edeceklerdir.

 

2) Mezunlar, mühendislik lisans programlarında edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak kariyerlerine devam edeceklerdir.

 

3) Mezunlar, çok çeşitli işlerde, toplum faaliyetlerinde / hizmetlerinde veya hükümet veya kamu hizmetlerinde aktif katılımcılar olarak bilineceklerdir.

 

4) Mezunlar, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verecek, özgüvene sahip olacak, başarılı bir kariyer oluşturacak iletişim becerilerine sahip olacak ve mesleki bilgilerini yönetmede etkili ve öncü rol alabileceklerdir.

 

Kariyer Olanakları

Eğitim planında teorik dersler kadar uygulamalı çalışmalara da önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, uluslararası akademik kuruluşlarca kabul görmüş özgün bir eğitim kurumu olarak yerini almıştır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, kamuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, diğer Bakanlıklar, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TRT gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında elektrik- elektronik mühendisi olarak görev alabilmektedirler.  Ayrıca mezunlarımız;  elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal ve bilgisayar gibi sektörlerdeki ulusal, uluslararası, özel sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler.

Ömür  boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, yenilikçi, girişimci ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi, her yıl verdiği mezunlarla başarısına başarı katmaktadır.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine yatay geçiş yapabilirler.