TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

BESYO rekreasyon programının amacı; rekreasyon alanında, çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını analiz edebilecek, yaşadığı çevrenin doğal yapısını, tarihi ve kültürel zenginliklerini toplumun beklentileri doğrultusunda, rekreatif amaçlı programlar planlayarak uygulatabilecek bilgi, beceri ve meslek ahlakına sahip rekreasyon liderleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Rekreasyon bölümümüz; toplumlarda ekonomik ve sosyal gelişmişliğin göstergesi olarak, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken, merak ve ilgisi doğrultusunda serbest zamanlarını verimli bir şekilde kullanabilen, bedensel ve ruhsal yönden gelişmiş bir toplum oluşmasına katkı sağlayacak bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.