TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

BESYO rekreasyon programının amacı; rekreasyon alanında, çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını analiz edebilecek, yaşadığı çevrenin doğal yapısını, tarihi ve kültürel zenginliklerini toplumun beklentileri doğrultusunda, rekreatif amaçlı programlar planlayarak uygulatabilecek bilgi, beceri ve meslek ahlakına sahip rekreasyon liderleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Rekreasyon bölümümüz; toplumlarda ekonomik ve sosyal gelişmişliğin göstergesi olarak, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken, merak ve ilgisi doğrultusunda serbest zamanlarını verimli bir şekilde kullanabilen, bedensel ve ruhsal yönden gelişmiş bir toplum oluşmasına katkı sağlayacak bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilir. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilir.

Çalışma Alanları

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler; özel sektörde ve yerel yönetimlerde serbest zaman etkinlik yöneticisi olarak görev alabilir. Uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 2. kademe antrenörlük belgesi alır ve branşında antrenör olarak görev yapabilir.       

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksekokullara kurum-içi yatay geçiş yapılabilir. Ayrıca diğer kurumların benzer programlarına yatay geçiş imkânı bulunmaktadır.