TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenim ile sağlayacağına inanan, fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasını gerçekleştirecek ve organize edebilecek fiziksel aktivite uzmanları ve sportif rekreasyon liderleri yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Spor bilimleri veya sportif rekreasyon ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi almak.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksek okullara Kurum-içi yatay geçiş yapılabilir.