TR EN

ANESTEZİK FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP209 ANESTEZİK FARMAKOLOJİ 3 2 2 3

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere, premedikasyonda,genel anestezide, lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitleri hakkında bilgi ve bu ilaçları hazırlayabilme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar, Antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar, Mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar, Gaz anestezikler, Buharlaşabilen sıvı anestezikler, İntravenöz anestezikleri, İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları, Lokal anestezik ilaçlar, Ester tipi, amid tipi lokal anestezik ilaçlar, Depolarizan kas gevşetici ilaçlar, Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar, Kas gevşetici ilaçların antagonistleri, Adrenerjik ilaçlar, Hipotansif ilaçlar