TR EN

ANESTEZİK FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP209 ANESTEZİK FARMAKOLOJİ 3 2 2 3

KAYNAKLAR

Esener Zeynep, Klinik Anestezi, Logos Yayıncılık, Samsun, Ekim 1991. http: www.gata.edu.tr Morgan Edward G., Mikhail Maged S., Murray Michael J. and Larson Philip C., Klinik Anesteziyoloji, Çeviri Editörleri: Tulunay Melek ve Cuhruk Handan, Üçüncü Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2004. Nagelhout John J. and Zaglaniczny Karen L., Nurse Anesthesia, Third Edition, Elsevier USA, 2005. Reinhard M., Schafer R., Anesteziyoloji Klinik Uygulama Teknikleri, Anestezi Yöntemleri Tedavi Acil Kılavuzu, Çeviri: Yelbuz Talat Mesud, Yüce Yayınları, İstanbul, 1993.