TR EN

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY142 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II 2 10 6 12

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Temel hemşirelik uygulamaları, yeterliliklerini, hemşirelik uygulamalarına yönelik girişimsel işlemleri, hasta ve sağlıklı bireye bakım verebilecek gerekli bilgi ve beceriyi, hemşirelik bakım sistemini, birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamaları en üst düzeyde verebilecek bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.
İçerik: Vücut Mekaniği ve Hastanın Hareket Ettirilmesi, Vücut Mekaniği İlkeleri, Vücut Pozisyonları, Aktif / Pasif Hareketler, Deri ve Öz Bakım Aktiviteleri, Soğuk ve Sıcak Uygulamalar, Yara Bakımı, Solunum Sistemi ve Uygulamaları, Üst Sindirim Sistemi ve Uygulamaları, Alt Sindirim Sistemi ve Uygulamaları, Üriner Sistem ve Uygulamaları.