TR EN

HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY142 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI II 2 10 6 12

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi FUNDA KARAMAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Hemşirelik uygulamalarına yönelik girişimsel işlemleri, hasta ve sağlıklı bireye bakım verebilecek gerekli bilgi ve beceriyi, hemşirelik bakım sistemini, birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamaları en üst düzeyde verebilebilmesine ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.
İçerik: Vücut Mekaniği ve Hastanın Hareket Ettirilmesi, Vücut Mekaniği İlkeleri, Vücut Pozisyonları, Aktif / Pasif Hareketler, Deri ve Öz Bakım Aktiviteleri, Soğuk ve Sıcak Uygulamalar, Yara Bakımı, Solunum Sistemi ve Uygulamaları, Üst Sindirim Sistemi ve Uygulamaları, Alt Sindirim Sistemi ve Uygulamaları, Üriner Sistem ve Uygulamaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hareket ve vücut mekaniğine uygun bir şekilde hastanın hareketini planlar.
Sıcak ve soğuk uygulamaları yapar.
Solunum sisteminde tanı ve tedavi için yapılan uygulamalarda tekniğine uygun hemşirelik girişimlerini uygular.
Alt ve Üst Sindirim sistemi uygulamalarında tekniğine uygun hemşirelik girişimlerini yapar.
Üriner sistem uygulamalarında tekniğine uygun hemşirelik girişimlerini uygular.
Deri ve Özbakım Uygulamalarını yapar.
Yara bakımını uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, Bireysel araştırma Vücut Mekaniği ve Hastanın Hareket Ettirilmesi, Vücut Mekaniği İlkeleri, Vücut Pozisyonları, Aktif/ Pasif Hareketler Anlatım, Beyin Fırtınası
2 Literatür tarama, Bireysel araştırma Deri Ve Öz Bakım Aktiviteleri, Deri Ve Ekleri, Öz Bakım Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Literatür tarama, Bireysel araştırma Deri Ve Öz Bakım Aktiviteleri, Deri Ve Ekleri, Öz Bakım Uygulamaları Anlatım, Tartışma
4 Literatür tarama, Bireysel araştırma Soğuk Ve Sıcak Uygulamalar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Literatür tarama, Bireysel araştırma Yara Bakımı Ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma,
6 Literatür tarama, Bireysel araştırma Yara Bakımı Ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Literatür tarama, Bireysel araştırma Solunum Sistemi ve Uygulamaları Anlatım, Beyin Fırtınası
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, Bireysel araştırma Solunum Sistemi ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Literatür tarama, Bireysel araştırma Üst Sindirim Sistemi ve Uygulamaları Anlatım, Beyin Fırtınası
11 Literatür tarama, Bireysel araştırma Üst Sindirim Sistemi ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Literatür tarama, Bireysel araştırma Alt Sindirim Sistemi ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma
13 Literatür tarama, Bireysel araştırma Alt Sindirim Sistemi ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Literatür tarama, Bireysel araştırma Üriner Sistem ve Uygulamaları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Literatür tarama, Bireysel araştırma Üriner Sistem ve Uygulamaları Anlatım, Beyin Fırtınası
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ay, F. A. (2011). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. İstanbul: Nobel Kitabevi.
Aştı, A., T., Karadağ, A. (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul: Akademik Basın ve Yayıncılık.
Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Karabacak, Ü., Şenturan, L., Orak, N.Ş., Şahin, A.O. (2015). Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
Erdemir, F. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
5
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 6 2 12
Laboratuar 7 2 14
Okuma 14 2 28
Ödev 4 2 8
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 4 2 8
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 8 112
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 7 2 14
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 10 1 10
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 8 2 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 118 0 308
Genel Toplam 308
Toplam İş Yükü / 25.5 12,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 12,0