TR EN

MİKROBİYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY144 MİKROBİYOLOJİ 2 3 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikroorganizmaların yapılarına, sınıflandırılmalarına, genel özelliklerine, mikroorganizmaların gelişmesi ve çoğalması için gerekli şartlara ve hastalık oluşturma mekanizmalarına; önemli enfeksiyon, hastalık etkenlerini ve korunma yollarına ilişkin bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Mikrobiyolojiye Giriş ve Tarihçe, Mikroorganizmaların Yapısı ve Genel Özellikleri, Mikroorganizmalarda Gelişme ve Çoğalma, Mikrobiyal Metabolizma ve Genetik, Mikroorganizma-Konak Arası İlişkiler, Vücudun Mikrobiyal Florası, Enfeksiyon Bulaşma Yolları, Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilazyon, Bakterilerin Genel Özellikleri, Önemli Bakteriyel Etkenler, Virüslerin Genel Özellikleri, Önemli Viral Etkenler, Mantarların Genel Özellikleri, Önemli Mantar ve Küfler, Parazitlerin Genel Özellikleri, Önemli Parazit Etkenler, Mikrobiyal Tanı Yöntemleri, Antibiyotik Etki Mekanizmaları, Antibakteriyal İlaçlara Karşı Direnç Gelişimi, Temel İmmünoloji ve Bağışıklık.