TR EN

MİKROBİYOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY144 MİKROBİYOLOJİ 2 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. BİROL BAYSAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Mikroorganizmaların yapılarına, sınıflandırılmalarına, genel özelliklerine, mikroorganizmaların gelişmesi ve çoğalması için gerekli şartlara ve hastalık oluşturma mekanizmalarına; önemli enfeksiyon, hastalık etkenlerini ve korunma yollarına ilişkin bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Mikrobiyolojiye Giriş ve Tarihçe, Mikroorganizmaların Yapısı ve Genel Özellikleri, Mikroorganizmalarda Gelişme ve Çoğalma, Mikrobiyal Metabolizma ve Genetik, Mikroorganizma-Konak Arası İlişkiler, Vücudun Mikrobiyal Florası, Enfeksiyon Bulaşma Yolları, Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilazyon, Bakterilerin Genel Özellikleri, Önemli Bakteriyel Etkenler, Virüslerin Genel Özellikleri, Önemli Viral Etkenler, Mantarların Genel Özellikleri, Önemli Mantar ve Küfler, Parazitlerin Genel Özellikleri, Önemli Parazit Etkenler, Mikrobiyal Tanı Yöntemleri, Antibiyotik Etki Mekanizmaları, Antibakteriyal İlaçlara Karşı Direnç Gelişimi, Temel İmmünoloji ve Bağışıklık.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan sağlığına etki eden medikal açıdan önemli patojenleri sıralar.
Tıbbi açıdan önemli bakteri, virüs, mantar ve parazitleri sınıflandırır.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini açıklar.
Mikroorganizmaların genel yapısı ve hastalık yapma mekanizmalarını açıklar.
Temel mikrobiyolojik analizleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama,Bireysel araştırma Mikroorganizmaların yapıları ve sınıflandırılması Anlatım, Tartışma
2 Literatür tarama,Bireysel araştırma Mikroorganizma konak arası ilişkiler Anlatım, Tartışma
3 Literatür tarama,Bireysel araştırma Mikrobiyolojik tanı yöntemleri Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
4 Literatür tarama,Bireysel araştırma Bakterilerde üreme,Bakteri metabolizması Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
5 Literatür tarama,Bireysel araştırma Bakterilerin çeşitleri Anlatım, Tartışma
6 Literatür tarama,Bireysel araştırma Bakterilerin özellikleri Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
7 Literatür tarama,Bireysel araştırma Mikoplazma ve Klamidyalar Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama,Bireysel araştırma Virüslerin yapıları ve sınıflandırılmaları Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
10 Literatür tarama,Bireysel araştırma Mantarların yapıları ve sınıflandırılmaları Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
11 Literatür tarama,Bireysel araştırma Parazitlerin genel özellikleri Anlatım, Tartışma
12 Literatür tarama,Bireysel araştırma Enfeksiyon etkenleri ve özellikleri Anlatım, Tartışma,
13 Literatür tarama,Bireysel araştırma Enfeksiyon etkenleri ve özellikleri Anlatım, Tartışma,
14 Literatür tarama,Bireysel araştırma Enfeksiyon etkenleri ve özellikleri Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
15 Literatür tarama,Bireysel araştırma Antibiyotikler ve etki mekanizmaları Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kayser, F.H., Bienz, K.A, Eckert, J., Zinkernagel, R.M. (2002).Tıbbi Mikrobiyoloji Anlamak, Öğrenmek, Başvurmak İçin (9. Baskı). Çev: Küçüker, M.A., Tümbay, E., Anğ, Ö., Erturan, Z. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevleri.
Çilli, F. (2002). Mikrobiyoloji Ders Notları.
Saygı, G. (2002). Temel Tıbbi Parazitoloji (2. Baskı). Sivas: Es-Form Ofset
Markell, E.K., John, D.T. (1999). Krotoski WA. "Markell and Voge's Medical Parasitology". Eight Edition. Philadelphia,. WB Saunders Company.
Engelkirk, P.G., Engelkirk, J.D.(2016). Mikrobiyoloji. Edt: Baylan, Ö., Erdoğan, Ö. İstanbul Tıp Kitabevleri.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
3
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 13 2 26
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 4 1 4
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 1 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 70 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0