TR EN

FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY245 FARMAKOLOJİ 3 2 2 3

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Farmakolojinin temel kavramlarına , ilaç hazırlama, uygulamaya ve ilaç etkileşimlerine ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Farmasötik Şekiller ve İlaç Uygulama Yolları, Farmakodinamik ve Farmakokinetik, Santral Sinir Sistemi İlaçları, Kardiyovasküler Sistem İlaçları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları, Solunum Sistemi İlaçları, Sindirim Sistemi İlaçları, Endokrin Sistem İlaçları, Toksikoloji ve İlaç Yan Etkileri, İlaç Bağımlılığı ve Tedavisi.