TR EN

FARMAKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY245 FARMAKOLOJİ 3 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TALAT SARIKAVAK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Farmakolojinin temel kavramlarına , ilaç hazırlama, uygulamaya ve ilaç etkileşimlerine ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Farmasötik Şekiller ve İlaç Uygulama Yolları, Farmakodinamik ve Farmakokinetik, Santral Sinir Sistemi İlaçları, Kardiyovasküler Sistem İlaçları, Otonom Sinir Sistemi İlaçları, Solunum Sistemi İlaçları, Sindirim Sistemi İlaçları, Endokrin Sistem İlaçları, Toksikoloji ve İlaç Yan Etkileri, İlaç Bağımlılığı ve Tedavisi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İlaçların etki mekanizmasını, vücuda olan etkilerini ve yan etkilerini açıklar.
Sistemler üzerine etkili olan ilaçları farklı gruplar içinde inceler.
İlaçların birbirleriyle etkileşimlerini açıklar.
İlaç çeşitlerini ve hastaya uygulama yollarını açıklar.
İlaç zehirlenmelerinde uygulanacak tedaviyi açıklar.
İlaç dozunu hesaplar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Farmakolojiye Giriş Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Farmasötik Şekiller ve Uygulama Yolları Anlatım, Tartışma
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma. Farmakodinami, Farmakokinetik Anlatım, Beyin Fırtınası
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma İlaç Metabolizması, İlaç Bağımlılığı ve Tedavileri Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma İlaç Yan Etkileri, Zehirlenmeler ve Tedavileri Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sempatomimetikler ve sempatolitikler Anlatım, Beyin Fırtınası
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Parasempatomimetikler ve parasempatolitikler Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kardiyovasküler Sistem İlaçları, Sıvı Elektrolit Dengesini Düzenleyen İlaçlar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Merkezi Sinir Sistemi İlaçları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Antibiyotikler, Antiparaziter İlaçlar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Antikanser İlaçlar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Sistemi İlaçları Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sindirim Sistemi İlaçları Anlatım, Tartışma
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Endokrin Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar, Vitaminler Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bertram, G., Katzung, S., Masters, B., Antony, J. T. (2010). Basic and Clinical Pharmacology, 11 th edition, Mc Graw Hill, LANGE, Boston.
Erdoğan, M. (1996). Farmakoloji. Ankara: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Dökmeci, İ. (2010). Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji Kısaltılmış Temel Bilgiler. İstanbul Tıp Kitapevi
Dural, E. (2010). Hemşireler için Farmakoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0