TR EN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY342 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 8 9

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Aile merkezli bakım ve bütüncül sağlık bakım felsefesi doğrultusunda; çocuk ,aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi,korunması ve sürdürülmesi,sağlıktan sapma durumlarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
İçerik: Çocuk Hemşireliğinin Tarihçesi, Çocuk Hemşireliği, Çocuk Sağlığının Durumu, Büyüme ve Gelişme, Yenidoğan Hastalıkları, Çocukluk Yaşlarında Beslenme, Beslenmenin Değerlendirilmesi, Beslenme Bozuklukları, Hijyen, Uyku, Oyun, Çocukla İletişim, Hasta Çocuk ve Ailesine Yaklaşım, Çocukluk Yaşlarında Sistemlerle İlgili (Solunum, Kalp ve Dolaşım, Sindirim, Sinir, Kas, İskelet, Genitoüriner, Endokrin, Hematoloji, Onkoloji) Sık Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, Çocukluk Yaşlarında Sık Görülen Kazalar, Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocuk Hakları.