TR EN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HEY342 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 8 9

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi CANAN ÖRÜKLÜ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Aile merkezli bakım ve bütüncül sağlık bakım felsefesi doğrultusunda; çocuk ,aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi,korunması ve sürdürülmesi,sağlıktan sapma durumlarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
İçerik: Çocuk Hemşireliğinin Tarihçesi, Çocuk Hemşireliği, Çocuk Sağlığının Durumu, Büyüme ve Gelişme, Yenidoğan Hastalıkları, Çocukluk Yaşlarında Beslenme, Beslenmenin Değerlendirilmesi, Beslenme Bozuklukları, Hijyen, Uyku, Oyun, Çocukla İletişim, Hasta Çocuk ve Ailesine Yaklaşım, Çocukluk Yaşlarında Sistemlerle İlgili (Solunum, Kalp ve Dolaşım, Sindirim, Sinir, Kas, İskelet, Genitoüriner, Endokrin, Hematoloji, Onkoloji) Sık Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, Çocukluk Yaşlarında Sık Görülen Kazalar, Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocuk Hakları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çocukluk yaşlarında sık görülen hastalıkları açıklar. 4 (C-Explain)
Çocuk ve aileye ;Birincil,ikincil ve üçüncül koruma düzeyinde kanıta dayalı hemşirelik bakımı uygular. 3 (P-Practice)
Çocuk sağlığı ile toplumların geleceği arasında bağlantı kurar. 4 (C-Connect)
Sağlıklı, riskli ve hasta olan çocuk ve aileye rehberlik eder. 5 (P-Guide)
Çocuk sağlığını değerlendirir. 6 (C-Assess)
Çocuk hemşireliğinin rollerini açıklar. 4 (C-Explain)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çocuk Hemşireliği Anlatım, Tartışma
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Büyüme ve Gelişme Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Büyüme ve Gelişme Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Yenidoğan Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çocukluk Çağında Beslenme Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Beslenme Bozuklukları Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Davranış Bozuklukları Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çocuk ve Ailesi ile İletişim Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları-Solunum Sistemi Hastalıkları Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Nörolojik sistem hastalıkları-Üriner sistem hastalıkları Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Sıvı-elektrolit bozuklukları-Hematoloji ve Onkoloji Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Genetik ve Metabolizma Hastalıkları Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çocukluk Çağında Sık Görülen Kazalar Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Çocuk istismarı ve İhmal Anlatım, Tartışma, Klinik Uygulama, Laboratuvar Çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bindler, R.C., Ball, J.W. (2014). Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Çeviri Ed.: Canbulat, N.Ş., Açıkgöz, A., Demirgöz, M.B. Akademik Eğitim Danışmanlık. Ankara: Nobel.
Neyzi, O., Ertuğrul, T. (2010). Pediyatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Kavaklı, A., Pek, H., Bahçecik, N. (1995). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği. İstanbul: Alemdar Ofset.
Çavuşoğlu, H. (2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset Basımevi.
Dağoğlu, T., Görak, G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bütüncül sağlık bakım felsefesine inanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Birey/aile/toplum sağlığı ile ilgili konularda sorumluluk alır.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Toplumsal ve mesleki değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2
Uygulayıcı, eğitici, araştırıcı, yönetici, savunucu, danışman, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini gerçekleştirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 8 112
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 1 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 73 0 227
Genel Toplam 227
Toplam İş Yükü / 25.5 8,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0