TR EN

AIR LOGISTICS AND TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AVM415 AIR LOGISTICS AND TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere havayolu ve ulaştırma sistemleri ile ilgili kavramların ve ilişkilerin aktarılması, hava taşımacılığının gelişim süreci ve yapısı, hava taşımacılığının ekonomik ve sosyal etkileri ve yararlarının öğretilmesi yoluyla süreçlerle ilgili hakimiyetin sağlanması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği hava taşımacılığının yapısı, hava taşımacılığının ekonomik ve sosyal etkileri ve yararları; hava ulaştırmasının unsurları konularını kapsar.