TR EN

AIR LOGISTICS AND TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AVM415 AIR LOGISTICS AND TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası havayolu taşımacılığı sektörü hakkında temel bilgileri hatırlar.
Genel havacılık ve havayolu taşımacılığını tanımlar ve havayolu pazarını ve özelliklerini bilir.
Havayolu taşımacılığında ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri tanır.
Kargo taşımacılığını ve temel taşımacılık kural ve işaretlemelerini tanır.
Havayolu taşımacılığı sektörünü stratejik yönetim ilkelerini analiz eder.