TR EN

ÖRGÜT VE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY113 ÖRGÜT VE YÖNETİM 1 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile yönetim anlayışlarını ve unsurlarının sistematik olarak kavranması ve öğrencilerin bu bilgileri mesleki hayatlarında kullanmaları için gerekli altyapının oluşturulmasını amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders Örgüt, yönetim kamu ve özel sektör gibi örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramlar, klasik örgüt kuramları, neo- klasik örgüt kuramları ve örgüt kuramlarının karşılaştırılması konularını içermektedir.