TR EN

ÖRGÜT VE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY113 ÖRGÜT VE YÖNETİM 1 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamu sektörü ve özel sektör arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları tanıyarak listeler. (List)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanının temel kavramlarını tanımlar. (Define)
Yönetim süreçlerini açıklar. (Explain)
Örgüt teorilerini (klasik ve neo- klasik) karşılaştırmalı olarak açıklar. (Explain)
Örgüt teorilerini eleştirel bakış açısıyla yorumlar. (Interpret)