TR EN

ÖRGÜT VE YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY113 ÖRGÜT VE YÖNETİM 1 3 3 6

KAYNAKLAR

Öztaş, N. (2017). Yönetim Örgüt ve Yönetim Kuramları. Ankara: Otorite.
Parlak, B. (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Ankara: Beta.
Cleeg, S., Kornberger, M and Pitsis, T. (2011) Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London; Sage.
Livvarçin, Ö. ve Kurt, D. (2017). Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori, Beta Yayıncılık, Ankara: Beta