TR EN

KAMU POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY331 KAMU POLİTİKASI 5 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, bir çalışma alanı olarak kamu politikasının dünyada ve Türkiye’de tarihsel süreç içinde ortaya çıkışı ve kamu politikalarının aşamaları, aktörleri, kamu politikalarının sonuçları ve süregelen kamu politikalarının nasıl çözümlenebileceğini örnekleriyle birlikte analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, kamu politikasının tanımlanması, oluşum süreci, aktörleri ve karar verme modelleri ile dünyada ve Türkiye’de kamu politikasının doğuşu ve gelişimi konularını içermektedir.