TR EN

KAMU POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY331 KAMU POLİTİKASI 5 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamu politikasının çalışma alanı olarak ortaya çıkışı, ne anlama geldiği ve aşamalarının ne olduğunu özetler. (Summarize)
Kamu politikasının temel özelliklerini sistematik bir bakış açısıyla listeler. (List)
Güncel kamu politikası tartışmaları örnek alınarak kamu politikasının oluşum aşamalarını (Gündem Belirme, Politika Oluşturma, politikanın Uygulanması ve politika Analizi) açıklar. (Explain)
Mevcut bir kamu politikası örneği üzerinden, kamu politikası yapım sürecinde etkili olan aktörleri analiz eder. (Analyze)
Kamu politikası yapım sürecinde etkili bir kamu politikası analizi aşamasının yeni bir kamu politikasını oluşumundaki etkisini olumlu ya da olumsuz etkileriyle eleştirel bir bakış açısı içinde çözümler. (Determine)
Kamu politikasında, karar verme sürecindeki dış ve iç dinamikleri değerlendirir. (Evaluate)
Mevcut bir politika örneği üzerinden, ele aldığı kamu politikasının toplumsal sistem üzerindeki etkilerini yorumlar. (Interpret)