TR EN

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY432 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 8 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk-İslam kültüründe yetişmiş düşünürlerin düşüncelerinin analiz edilmesi, düşüncelerinin kültürel, siyasi ve toplumsal etkilerinin boyutlarının incelenmesi ve düşüncelerinin yakın tarihe ve günümüze yansımalarının tespiti amaçlanmaktadır.
İçerik: Türk-İslam Düşünce tarihine ve Türk-İslam düşüncesinde önemli yere sahip olan düşünürler hakkında kuramsal bakış açısı kazandırmak için, Türk-İslam düşüncesinin temelleri, devlet ve birey kavramı ile birlikte Türk İslam düşüncesine etki etmiş düşünürler dersin içeriğini oluşturmaktadır.