TR EN

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY432 TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 8 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk-İslam Düşünce tarihini ve kaynaklarını açıklar. (Explain )
Türk-İslam düşüncesinin ürünleri arasında bağlantı kurar. (Relate)
Türk-İslam bilim ve düşünce dünyasının beşeri bilimlere ve doğa bilimlerine katkılarını özetler. (Summarize)
İslam düşüncesi ile ilgili kavram ve akımlarını ve düşünürlerin düşüncelerini günümüz Türk İslam düşüncesi ile ilişkilendirir. (Relate)
Türk-İslam dünyasındaki güncel meseleleri, Türk-İslam düşünce tarihi perspektifinden yorumlar. (Interpret)