TR EN

EVRİMSEL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI327 EVRİMSEL PSİKOLOJİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı 1. Evrimsel psikoloji teorilerini bilmek, açıklamak ve yorumlamak 2. İnsan davranış, biliş ve duygu süreçlerini evrimsel açıdan tanımlayıp açıklamak 3. Görgül bulgu ve varsayımları bilimsel kriterler kullanarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek 4. Evrimsel psikoloji ve psikolojiyle ilgili diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izleyebilmek için gerekli beceri ve yetilerin kazandırılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "evrim teorisini kullanarak insan davranış, duygu ve bilişsel süreçlerinin açıklanması, doğal seçilimin insan davranışı üzerindeki etkisi, sosyal davranışın evrimsel kökleri, bilişsel süreçlerin gelişimi ve evrimi, duygular ve evrimi, fizyolojik ve kültürel evrim" konularından oluşmaktadır.