TR EN

PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOP105 PSİKOLOJİ 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere psikoloji biliminin ve uygulama alanının temel kavramları ve yaklaşımları hakkında yetkinlik ve yeterlilik sağlayarak bunların aralarındaki muhtemel ilişkiler ve psikolojik olguları açıklama tarzlarına dair farkındalık kazandırmak suretiyle öğrenimlerinin önümüzdeki yıllarında alacakları dersler için bir temel oluşturmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, psikolojinin tanımı, çalışma alanları ve alt dalları, psikolojide araştırma ve uygulama yöntemleri, psikolojinin nörobiyolojik temelleri ve beynin yapısı, gelişimsel psikoloji, psikolojide kuramlar, öğrenme, hatırlama ve düşünme, duyum ve algı konu başlıklarını içermektedir.