TR EN

PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOP105 PSİKOLOJİ 3 3 3 6
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Temel psikoloji kavram ve kuramlarını bilmek.
Farklı psikolojik akımları tanımak ve aralarında ayrım yapabilmek.
Davranışların ortaya çıkışında biyolojik etkenlerin önemine dair farkındalık kazanmak.
Davranışların ortaya çıkışında sosyal ve çevresel etkenlerin önemine dair farkındalık kazanmak.
Psikoloji ile ilgili alt alanları tanımak ve aralarındaki ilişkiyi değerlendirmek.
Herhangi bir davranışın nedenini farklı açılardan değerlendirebilmek.