TR EN

PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOP105 PSİKOLOJİ 3 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikoloji biliminin gelişimini açıklar
Temel psikoloji kavramlarını tanımlar.
Farklı psikolojik akımları tanır ve aralarındaki ayrımı açıklar.
Davranışların ortaya çıkışında sosyal ve çevresel etkenlerin önemini kavrar.
Psikoloji ile ilgili alt alanları tanımlar.
Davranış, duyum, bilinç, bellek, öğrenme, biliş, kişilik ve normal dışı davranışları ilişkilendirir.,