TR EN

İLETİŞİME GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HTP113 İLETİŞİME GİRİŞ 3 3 3 6
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Bu dersle öğrencilerin, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; iletişim kavramı, iletişimin fonksiyonları, biçimsel özellikleri, bağlamlaları, iletişimsizlik, temel ögeleri, İletişimin boyutları: Kişiler arası iletişim, grup iletişimi, iletişim modelleri, çevrimiçi iletişim, örgüt iletişimi, kitle iletişimi konularını kapsar.