TR EN

TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT207 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 7 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Geçmişten günümüze Türkiye’nin sosyo - ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri inceleyerek, bununla birlikte küreselleşmenin Türkiye ekonomisindeki etkisi tarihsel çerçevede ele alınacaktır. Yapısal değişim serbestleşme özelleştirme ve emek piyasaları gibi konulara da değinilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Türkiye ekonomisinde milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak paranın uygulandığı dönemleri kapsamaktadır.