TR EN

TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT207 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 7 3 3 6

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Cumhuriyet dönemi öncesi Türkiye ekonomisi (1908-1922) Anlatım, Tartışma
2 Literatür tarama Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma (1923-1929) Anlatım, Tartışma
3 Literatür tarama Korumacı ve Devletçi Sanayileşme (1930-1939) Anlatım, Tartışma
4 Literatür tarama İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları (1940-1945) Anlatım, Tartışma
5 Literatür tarama Dünya Ekonomisinde Meydana Gelen Değişmeler (1946-1953) ve Türkiye Anlatım, Tartışma
6 Literatür tarama Kısmen Dışa Açık Ekonomi Dönemi (1950-1960) Anlatım, Tartışma
7 Literatür tarama İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi (1962-1976) Anlatım, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Bunalım Dönemi (1977-1979) Anlatım, Tartışma
10 Literatür tarama 20 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatım, Tartışma
11 Literatür tarama 20 Ocak 1980 kararlarının Uygulanma Süreci Anlatım, Tartışma
12 Literatür tarama Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi Anlatım, Tartışma
13 Literatür tarama 1994 Ekonomik Krizi ve Yaşanan Gelişmeler Anlatım, Tartışma
14 Literatür tarama 1998 Asya Krizi ve Türkiye’ye Yansıması Anlatım, Tartışma
15 Literatür tarama 2000’li yıllar ve sonrasında dünyada ve Türkiye’de yaşanan Krizler Anlatım, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -