TR EN

TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT207 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 7 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye ekonomisini Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden günümüze kadar özetler.
Ekonomide devletçilik politikasının uygulandığı dönemi açıklar
Liberal politikalar ve ekonomik gelişmeleri küresel açıdan analiz eder
Türkiye Ekonomisinde 1990'lı yıllarda uygulanan devletçi-liberal politikaların sektörel yönünü açıklar
Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışır