TR EN

TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT207 TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI 7 3 3 6

KAYNAKLAR

BORATAV, Korkut. (2012) Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, İmge Yayınevi, Ankara
ÇOBAN, Yasin. (2012) Türkiye Ekonomisi, Sayfa Yayınları, İstanbul
BAŞOL, Koray.(2012) Türkiye Ekonomisi, Türkmen Kitabevi, İstanbul