TR EN

YOGA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY219 YOGA I 3 3 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, yoga duruşlarını, nefes ve gevşeme tekniklerini, konsantrasyon ve meditasyon tekniklerini temel düzeyde uygulama becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; yoga'nın temel kavram ve içerikleri, yoga felsefesi, yoga ekolleri, yoga sisteminin temellerini oluşturan hareket, solunum, gevşeme, konsantrasyon ve meditasyon uygulamaları, yoga eğitimcisin kişisel duruşu ve etik ilkeleri. özelleştirilmiş yoga dersleri: çocuklar için yoga, hamileler için yoga ve 50 yaş üzeri yetişkinler için yoga konularını kapsamaktadır.