TR EN

YOGA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY219 YOGA I 3 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yoga ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Yoga’nın tarihsel gelişim sürecini anlatır.
Yoga felsefesini temel içerikleriyle açıklar.
Temel düzeydeki yoga duruşlarını uygular.
Yoga’ya özgü temel düzey nefes ve gevşeme tekniklerini uygular.
Yoga’ya özgü temel düzey konsantrasyon ve meditasyon tekniklerini uygular.