TR EN

YOGA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY219 YOGA I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM ÖNER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, yoga duruşlarını, nefes ve gevşeme tekniklerini, konsantrasyon ve meditasyon tekniklerini temel düzeyde uygulama becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; yoga'nın temel kavram ve içerikleri, yoga felsefesi, yoga ekolleri, yoga sisteminin temellerini oluşturan hareket, solunum, gevşeme, konsantrasyon ve meditasyon uygulamaları, yoga eğitimcisin kişisel duruşu ve etik ilkeleri. özelleştirilmiş yoga dersleri: çocuklar için yoga, hamileler için yoga ve 50 yaş üzeri yetişkinler için yoga konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yoga ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Yoga’nın tarihsel gelişim sürecini anlatır.
Yoga felsefesini temel içerikleriyle açıklar.
Temel düzeydeki yoga duruşlarını uygular.
Yoga’ya özgü temel düzey nefes ve gevşeme tekniklerini uygular.
Yoga’ya özgü temel düzey konsantrasyon ve meditasyon tekniklerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme, Yoga'nın Tarihsel Gelişimi, Temel Kavram ve İçerikleri Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Yoga Felsefesi ve Yoga Temelli Beden-Zihin Egzersizleri; Ayaktaki Duruşlar-Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Doğal Nefes, Bölgesel ve Tam Yoga Nefes Teknikleri) Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
3 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Yoga Duruşlarının Temel Özellikleri, Farklı Seviyeler İçin Yoga Duruşları; Öne Eğilme Duruşları -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Ujjayi ve Farklı Burun Kanalları ile Nefes Teknikleri) Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
4 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Yoga Nefeslerinin Temel Özellikleri; Nefes-Beden, Nefes-Zihin, Nefes-Bilinç, Nefes-Duygu Etkileşimi; Yoga Duruşlarının Nefesle Entegrasyonu; Arkaya Eğilme Duruşları -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Ritmik Nefesler), Konsantrasyon ve Meditasyon Teknikleri Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
5 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Yoga ve Duyusal Denetim, Benlik ve Beden Farkındalığı ve uygulama çalışmaları; Yüzüstü ve Sırtüstü Duruşlar -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Isıtıcı-Enerjiyi Besleyen Nefes Teknikleri) Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
6 Video izleme ve yorumlama Yoga’da Konsantrasyon ve Meditasyon Basamakları, Meditasyona Hazırlayıcı Duruşlar; Kalça Açıcı Duruşlar -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Soğutucu: Dinginlik ve Gevşeme Etkisi Yaratan Nefes Teknikleri) Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Yoga’nın 8. Basamağı: Kendini Gerçekleştirmenin Temel İçerik ve Uygulama İlkeleri; Çevrilmeler ‘Burgu Duruşları’ -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Alma-Verme-Tutma Nefes Serileri), Konsantrasyon ve Meditasyon Teknikleri, Derin Gevşeme uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme ve yorumlama Yoga Çalışmasında Isınma ve Gevşeme Tekniklerinin Uygulama Esas ve İlkeleri; Denge Duruşları -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Aritmik Nefesler), Konsantrasyon ve Meditasyon Teknikleri, Derin Gevşeme uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve mevcut egzersiz planları inceleme Yoga Egzersiz Planı Hazırlamanın İlke ve Esasları, Ders Planı örneklerinin incelenmesi Alıştırmaları; Karın Güçlendirici Duruşlar -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Aslan Nefesi ‘Simha Pranayama’), Konsantrasyon ve Meditasyon Teknikleri, Derin Gevşeme uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
11 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Yoga Eğitmenin Kişisel Duruşu ve Etik İlkeler ve Ters Duruşlar -Anatomi -Modifikasyonlar / Düzeltmeler / Pranayama ‘Nefes Teknikleri’ (Arı Nefesi ‘Bhramari Pranayama’), Konsantrasyon ve Meditasyon Teknikleri, Derin Gevşeme uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Yoga Sınıfının Unsurları ve Yoga’da Eğitim-Öğretim Teknikleri ve mikro ders verme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
13 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Çocuklar İçin Yoga Dersinin Temel Özellikleri, Tekniklerinin İncelenmesi ve mikro ders verme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
14 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Hamileler İçin Yoga Dersinin Temel Özellikleri, tekniklerinin İncelenmesi ve mikro ders verme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
15 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme 50 Yaş Üzeri Yetişkinler İçin Yoga Dersinin Temel Özellikleri, tekniklerinin İncelenmesi ve mikro ders verme çalışmaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve eşli çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Worby, C. (2005). Her Yönüyle Yoga. Arkadaş Yayıncılık, Ankara.
Kaminoff, L. Ve Matthews, A. (2012). Yoga Anatomi. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Iyengar, B.K.S. (2014). Iyengar Yoga: The Path to Holistic Health. Durling Kinderslay, London.
Kirk, M. (2006). Hatha Yoga Illustrated. Human Kinetics, HongKong.
Göcek, Ö. (2009). Çocuklarla Yoga Hareketleri ve Sağlıklı Yaşam. Kaknüs Yayınları, İstanbul.
Ratfish, G. (2015). Gebelikten Anneliğe Yoga: Ebeveynliğe Bedensel, Zihinsel ve Ruhsal Hazırlık. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0