TR EN

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY389 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, liderlik kavramına ilişkin güncel teorileri ve kavramı çerçeveleyen psiko-sosyo-kültürel içeriklerin ilişkisini açıklayabilecek, liderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; liderliği tanımı, tarihi, temel bileşenleri, liderlik yetenek, rol ve özellikleri, liderlik davranışının felsefi açıdan incelenmesi, liderlik psikolojisi, spor bilimleri ve yönetiminde liderliğin değerlendirilmesi, klasik ve modern liderlik yaklaşımları, liderliğe spor yönelimli etkileşimsel yaklaşımlar, koçluk, mentorluk, antrenörlük ve liderlik, liderliğin geliştirilmesi ve spor yoluyla liderlik gelişimi konularını kapsamaktadır.