TR EN

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY389 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Liderliğe ilişkin temel kavramları tanımlar.
Yönetim bilimi içinde, liderlik özelliğinin önemini açıklar.
Liderliğin tarihsel gelişim sürecini özetler.
Liderlik sürecini çerçeveleyen, psiko-sosyo-kültürel içerikleri inceler ve bu içeriklerin birbirleri ile ilişkisini ve bütünselliğini açıklar.
Liderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanır.