TR EN

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY389 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK 7 3 3 5

KAYNAKLAR

Saylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori -Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Türksoy, A. (2010). Futbolda Liderlik ve Antrenörlük. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Çalışkan, G. ve Göral, M. (2015). Antrenörün Liderliği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Scott, D. (2014). Contemporary Leadership in Sport Organizations. Human Kinetics, Canada.