TR EN

İLETİŞİM HUKUKUNA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY430 İLETİŞİM HUKUKUNA GİRİŞ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; iletişim hukunun temel kavramların tatnıtılması, alan ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; temel hukuk kavramı, kitle iletişim hukuku, ifade özgürlüğü, basın rejimi, radyo-televizyon rejimi, sinema rejimi, internet rejimi konularını kapsamaktadır.