TR EN

İLETİŞİM HUKUKUNA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY430 İLETİŞİM HUKUKUNA GİRİŞ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel hukuk kavramlarını tanımlar.
Hukuk kavramının iletişim açısından önemini belirler.
İletişim konusundaki hukuksal bilgileri tartışır.
Basın rejimi, radyo-televizyon rejimi ve sinema rejimleri kavramları ile ilgili örnekler verir.