TR EN

İLETİŞİM HUKUKUNA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY430 İLETİŞİM HUKUKUNA GİRİŞ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Avşar, Z. Ve Demir, V. (2005). Medyada Denetim, Ankara: Piramit Yayınları
Carter, T.,B. And vd. (2014). Mass Communication Law, West Academic Publishing
Çolak, N. İ. (2013). Kitle İletişim Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık