TR EN

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT109 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 1 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilerin bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin felsefesi, değerleri, bilgi temeli, işlevleri, sosyal hizmet uzmanlarının bu işlevleri yerine getirmedeki rol ve fonksiyonlarını tanımalarını ve öğrencilerin bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin temel kavramlarını kazanmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu ders kapsamında; sosyal hizmetin ana kavramları ve alanları, sosyal hizmet kavramının temeli, sosyal hizmet bilimine ilişkin temellendirmeler konularına değinilecektir.