TR EN

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT109 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 1 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dünyada ve Türkiye’deki gelişimini ifade eder
Demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramlarını sosyal hizmet açısından yorumlar
Sosyal Hizmet disiplininin amaç, işlev, değer, konu ve felsefesini tanımlar
Sosyal hizmeti diğer disiplinlerle beraber kategorize eder
Sosyal çalışma kuramlarını ve sosyal çalışma yöntem ve tekniklerini ifade eder
Aile ve çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmetleri analiz eder
Sosyal hizmet uygulamasına ilişkin temel becerilerini geliştirir.