TR EN

İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT218 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı insan hakları kavramı ile modern çağın birey ve toplum odaklı meslek ve disiplini olan sosyal hizmet arasında bağlantılar kurmak ve Sosyal hizmetin bir insan hakları mesleği olduğu temellendirmektir.
İçerik: Bu ders kapsamında sosyal hizmetin birey ve topluma ilişkin temel felsefi değerlerine dayalı bir uygulamada insanın değeri ve onuru ile sosyal adalete dayalı bir toplum düşüncesini ön plana alınmasına yönelik olarak, insan hakları kavramı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması ders kapsamında ele alınacak olup, insan haklarının ulusal ve bölgesel düzleme geçişi ele alınacaktır.